1. Etik kurul başvurum ne kadar sürede tamamlanır?

       - Etik kurul başvurularının sonuçlanması 8 haftaya kadar sürebilmektedir. 

  2. Üniversite dışında bireysel ve/veya kurumsal başvurular kabul edilmekte midir?

       - Hayır.

  3. Etik kurullar geçmişe dönük olarak izin verebilir mi?

      - Hayır. Etik kurul izni geçmişe dönük olarak verilemez. 

     4. Etik kurula kimler başvuru yapabilir?

- Başvurular, araştırmanın bilimsel, idari ve etik sorumluluğunu üstlenen araştırmacı tarafından yapılmalı ve sisteme sorumlu arastırmacı (öğrenci ise danışmanı aracılığı ile) tarafından yüklenmelidir.

5. Araştırmada kullanılan ölçek başkası tarafından geliştirilmişse, ölçek sahibinden izin almam gerekir mi?

-Evet, ölçek sahibinden izin aldığınıza dair belgeyi (e-posta ekran resmi vb.) başvurunuza eklemeniz gerekir. 

6. Araştırmada kullanılacak olan gözlem aracını (ölçek ve/veya görüşme protokolü) başvuruya eklemem gerekir mi?

-Evet, ölçek veya görüşme protokolünü başvurunuza eklemelisiniz. 

7. Başvuru formunda geçen sorumlu araştırmacı kimdir?

- Sosyal Bilimler Etik Kurul Yönergesine göre;

Sorumlu Araştırmacı: Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulu’ndan etik onayı almak için başvuran kişiyi ifade eder.